emotie_duidelijkheid.jpg

Welkom! 

Wij bieden denkstimulerende begeleiding en/of leerpotentieelonderzoek op basis van Mediërend Leren®. Dit concept wil kinderen, jongeren en (jong)volwassenen de cognitieve gereedschappen aanbieden, op basis waarvan ze, binnen hun eigen mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de samenleving. Als netwerkleden gaan we primair voor het ontwikkelen van de krachten en kwaliteiten van onze cliënten. We richten ons op alle mensen. Cliënten kunnen variëren in leeftijd van ½ jaar tot 99 jaar.

We maken o.a. gebruik van de theorieën en methodes van de professoren Feuerstein, Klein, Tzuriel en Haywood, maar ook van andere programma's en methodes, waaronder de inzet van denkstimulerende spelmaterialen. Ten behoeve van de sociale en emotionele ontwikkeling maken we o.a. gebruik van de fasen van psychosociale ontwikkeling van Professor Dr. Greenspan.

Nb.: Bij sommige cliënten is sprake van complexe meervoudige problematieken. Mediërend Leren® kan in dit soort gevallen (doorgaans) gecombineerd worden / parallel lopen aan andere, relevante, specifieke, begeleidings- en/of behandelingsvormen.